Login / Registreren
11m c rugklompen Born hakken 1189 B gesloten zwart lederen schoenen o Peggy Dress ARj534Lq
LivePartners
483 Green Lanes Londen N13 4BS
Fax: +44 20 7681 3715
Tel: +44 20 8816 8129

 

INTRODUCTIE

Gelieve deze Algemene Voorwaarden en alle bijhorende documentatie grondig te lezen vooraleer een verzoek in te dienen om een affiliate te worden. Zij beschrijven zowel uw als onze verplichtingen in betrekking tot het affiliatieprogramma van LivePartners.
Als u het niet eens ben met een van deze Algemene Voorwaarden, gelieve dan geen verzoek in te dienen om een affiliate te worden of om toe te treden tot het affiliatieprogramma.
Door een verzoek in te dienen om een affiliate te worden, aanvaardt u deze Algemene Voorwaarden en bent u wettelijk gebonden aan hen.
Het is aangeraden een kopie van deze Algemene Voorwaarden af te drukken voor naslag in de toekomst.
Houd er rekening mee dat deze marketing gelegenheid enkel voor commercieel gebruik bedoeld is.

ALGEMEENBuchman Purse Black Leather Pebbled Ml Tote Vintage Dana Vegan schoudertas TKuFJc13l5

Dit document, uw contract met ons en alle andere richtlijnen of bijkomende voorwaarden die wij aan jou verstrekken via e-mail of op onze website www.LivePartners.co.uk en elke wijzigingen hiervan van tijd tot tijd vormen de volledige Algemene Voorwaarden voor Gebruik van de diensten verstrekt door LivePartners (de ‘Overeenkomst’). Door toe te treden tot het affiliatieprogramma van LivePartners verklaart en bevestigt u dat u de volledige Algemene Voorwaarden zoals hierboven beschreven hebt gelezen en ermee akkoord gaat.

1. DEFINITIESPliner Gator Italië Donald J Sz Metallic 9 Wedge Dames M Slides Sandal Cathie rdthxQCs

1.1 'Sites' verwijst naar de internetpagina's die worden gepromoot door LivePartners.
1.2 'Partijen' verwijst naar LivePartners en zijn affiliates.
1.3 'Storting' verwijst naar het geld dat spelers storten op de sites die worden gepromoot door LivePartners.
1.4 'Uitbetaling' verwijst naar het geld dat spelers hebben laten uitbetalen door websites die worden gepromoot door LivePartners, bovenop iedere storting overgezet door Life Partners.
1.5 'CPA' is een bonus die u ontvangt wanneer een speler via uw website terecht komt op een van onze sites en zich daar registreert en een eerste storting doet.
1.6 'Banner en link' verwijzen naar alle grafische elementen die wij tot uw beschikking stellen om uw bezoekers te verwijzen naar onze sites.
1.7 'Speler' verwijst naar een persoon die via uw website terecht komt op een van onze sites en daar een spelersaccount heeft geopend.
1.8 Een 'Zelf-uitgesloten speler' verwijst naar een persoon die verzoekt om geen toegang meer te krijgen tot een goksite, en wordt gemarkeerd als ‘zelf-uitgesloten’ op een lijst met spelers die aan uw account zijn gekoppeld en toegankelijk zijn via ons platform.
1.9 "Commissieprogramma" verwijst naar het model dat de affiliate gekozen heeft als betaalmethode. De affiliate kan kiezen uit vaste of variabele betalingen.
1.10 'Fraude' verwijst naar een onwettige handeling of een poging tot het doen van een onwettige handeling binnen het relevante rechtsgebied. Voorbeelden van fraude zijn samenzwering, misbruik van bonussen of andere promoties, misdrijven in betrekking tot het witwassen van geld, spamming, of het plaatsen van misleidende en ongeautoriseerde advertenties, het gebruik van een gestolen creditcard of het ongeoorloofd gebruik van intellectuele eigendomsrechten.
1.11 'Spam' verwijst naar e-mails en berichten die voldoen aan de volgende criteria: ongevraagde e-mails verzonden naar veel ontvangers, e-mails die valse informatie bevatten, e-mails waarvan het originele IP-adres of elektronische adres niet kan worden achterhaald, e-mails die geen optie geven tot uitschrijven, e-mails die verschillende stukjes software groeperen, e-mails die het downloaden of installeren van software in gang zetten zonder toestemming van de gebruiker. 

2. BETROUWBARE WEBSITE

2.1 LivePartners is een affiliatieprogramma dat specialiseert in online gaming, voornamelijk casinowedden en sportwedden. LivePartners biedt u een  betrouwbare en veilige website. De kwaliteit van onze diensten wordt gewaarborgd door onze professionele en plichtsgetrouwe teams.
2.2 De toegang tot online gaming websites en daaruitvolgend ons affiliatieprogramma is verboden voor personen jonger dan 18 jaar.
2.3 Als partner van websites die zijn gespecialiseerd in online gaming en sportweddenschappen wijzen wij onze gebruikers op het belang van verantwoordelijk spelen.
2.4 In het kader van de vertrouwensrelatie die wij hebben met onze cliënten staan wij garant voor de veiligheid van onze site en uw persoonsgegevens wanneer u zich laat registeren als lid van LivePartners. 

3. WACHTWOORDBESCHERMINGtrui Superdry Heren sweater Sweater Gr hoodie DH9IE2

3.1 Kies een uniek wachtwoord. Het gekozen wachtwoord moet bestaan uit een combinatie van alfanumerieke en speciale tekens. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het wachtwoord vertrouwelijk te houden. LivePartners kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor frauduleus gebruik van de wachtwoorden van onze gebruikers.
3.2 Als u uw wachtwoord bent vergeten of kwijtgeraakt, is het noodzakelijk om dit wachtwoord opnieuw in te stellen. U kunt hiervoor altijd contact met ons opnemen en wij sturen u dan zo snel mogelijk een nieuw wachtwoord.

4. VERANTWOORDELIJKHEDEN

4.1 LivePartners zal u belonen voor iedere door u doorverwezen speler die een account geopend heeft in geldmodus, gegeven dat, als voorwaarde om deze beloning van LivePartners te ontvangen, u eerst uw medewerking geeft door alle onderzoeksvragen van LivePartners te beantwoorden en dit totdat LivePartners volledig tevreden is met de geboden medewerking, inclusief het voorleggen van identiteitsbewijs aan LivePartners en dit tot genoegen van LivePartners.
4.2 Elke speler moet zijn/haar identiteitsbewijs doorsturen ter verificatie van zijn/haar account. Houd er rekening mee dat CPA enkel uitbetaald zal worden voor gevalideerde spelers.
4.3 LivePartners behoudt zich het recht voor om de CPA of eender welke Commissie niet te betalen als we misbruik ontdekken, inclusief in het geval dat u bonussen of betalingen aan spelers belooft, die zich registreren op onze sites.
4.4 LivePartners kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies, verslechtering of schade aan bestanden of de overdracht van virussen die schade kunnen toebrengen aan de computer van de gebruiker.

5. "COOKIES"

5.1 Cookies kunnen gebruikt worden om informatie van een webserver te verzamelen voor de bovenvermelde doeleinden volgend op het gebruik van de Website door een klant. Als u zich bij ons registreert, of als u gebruik blijft maken van de Website, gaat u akkoord met het feit dat wij cookies gebruiken.
5.2 Cookies bevatten informatie die overgezet is naar de harde schijf van uw computer. Deze informatie helpt ons om de Website te verbeteren en om de beste en een meer gepersonaliseerde service te kunnen bieden. Sommige van deze cookies zijn essentieel voor de werking van de Website.
5.3 Als u cookies die al op uw computer staan wil verwijderen, of als u cookies die jou browsing patronen op de Website volgen wilt stopzetten, dan kan je reeds bestaande cookies verwijderen en/of de privacy instellingen van je browser wijzigen om cookies te blokkeren (deze procedure variëert afhankelijk van welke browser u gebruikt). Gelieve www.allaboutcookies.org te bezoeken als u hierover meer informatie wil. Houd er rekening mee dat het verwijderen van cookies of het uitschakelen van toekomstige cookies kan betekenen dat u geen toegang zal hebben tot bepaalde delen of eigenschappen van de Website.

6. INTELLECTUEEL EIGENDOM

“Creatieve uitingen” zijn beschermd door het auteursrecht omdat ze origineel zijn. Een website, aangezien deze origineel is, wordt daarom ook beschermd door het auteursrecht. Elke reproductie van een creatieve uiting is illegaal, en kan gevolgd worden door disciplinaire maatregelen.
De informatie op deze site is beschermd door het internationaal auteursrecht. LivePartners Copyright © 2010-2018 Alle rechten voorbehouden.

7. ONTASTBAAR EIGENDOM

Alle visuele elementen van www.livepartners.com evenals de format en inhoud van alle artikelen, recensies en alle informatie op de website in het algemeen blijven het exclusieve eigendom van LivePartners of derde partijen met wie LivePartners een overeenkomst heeft gesloten betreffende de uitwisseling van gegevens. Hierbij is het irrelevant of deze elementen zijn geregistreerd als handelsmerk of dat ze al dan niet vergezeld gaan van de initialen TM of ® of ©. De gebruiker mag de tastbare eigendommen van LivePartners op geen enkele wijze reproduceren, distribueren of exploiteren zonder nadrukkelijke en vooraf verleende toestemming van LivePartners.

Tas Riemtas Grijs Briem Maya Riemtas Staal xWroedCB

8. HYPERTEXT LINKS

De site www.livepartners.com kan links naar andere websites aanbieden, meestal die van partners van LivePartners (zowel surface links als deep links). Deze hyperlinks verwijzen, tenzij anders vermeld, naar websites die onafhankelijk opereren van de website www.livepartners.com. Deze links staan niet symbool voor een onderschrijving of partnerschap tussen LivePartners en de betreffende website. LivePartners kan daarom ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, producten, advertenties of elementen of diensten die worden gepresenteerd op deze sites. Voor iedere hyperlink, in welke vorm dan ook, die toegang biedt tot de website www.LivePartners.com of tot de bijbehorende pagina's en data is vooraf schriftelijke toestemming nodig van www.livepartners.com

9. UW RECHTEN EN PLICHTEN

9.1 Als lid van ons affiliatieprogramma, moet u op uw website een link naar onze partners plaatsen. Deze link kan in de vorm zijn van een banner of tekstuele link.
9.2 Dit contract biedt geen exclusiviteit en wij behouden het recht om dezelfde diensten te bieden aan meerdere Affiliates. Klachten over betalingen kunnen uitsluitend betrekking hebben op inkomsten die door u zelf zijn gegenereerd en niet op inkomsten die zijn gegenereerd door een derde partij.
9.3 De marketing tools geboden door LivePartners kunnen niet worden gewijzigd door de gebruikers, tenzij hiervoor vooraf toestemming is verleend door LivePartners. Uitsluitend de banners die beschikbaar zijn gesteld voor u mogen gebruikt worden.
9.4 U mag alleen, ofwel direct ofwel indirect een Spelersaccount op de Sites openen voor testdoeleinden ("Test Spelersaccounts"). Het is u niet toegestaan om stortingen in echt geld te doen via een van uw Affiliation trackers in dergelijke Test Spelersaccounts. U hebt geen recht, direct of indirect, om geld te verdienen, inclusief commissie, met betrekking tot activiteiten op de Test Spelersaccounts. Als u een testbetaling wilt doen om het systeem te evalueren, moet u contact opnemen met uw accountmanager.
9.5 U mag geen commissie verdienen op uw eigen Spelersaccount, of noch direct of indirect op een Spelersaccount van een persoon gerelateerd aan u. Noch u, of eender welke geconnecteerde partij die voor u optreedt, heeft recht op een deel van de Netto-inkomsten of enige andere vergoeding van LivePartners die in verband staat met dergelijke personen.
9.6 In geval van frauduleus verkeer van uw website of eender welke directe of indirecte handeling van vermoedelijke fraude, zoals uiteengezet in Sectie 9.4 en 9.5 hierboven, behouden wij ons het recht voor om: (i) uw betalingen in te houden; (ii) uw Spelersaccount en / of aangesloten account te sluiten; en / of (iii) deze Overeenkomst onmiddellijk na kennisgeving aan u te beëindigen, zonder vooringenomenheid met betrekking tot onze andere rechten en rechtsmiddelen in deze Overeenkomst en onder toepasselijk recht.
9.7 U heeft het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de merknamen van LivePartners uitsluitend te gebruiken voor banners op uw website. Deze toestemming kan niet worden worden overgedragen
9.8 Uw account zal gesloten worden als u onze banner niet op uw website weergeeft voor een periode van meer dan twee maanden (60 opeenvolgende dagen).
9.9 Om over een geldig LivePartners account te beschikken en om met onze partners te werken, dien je eerst een verificatieproces te doorlopen.
9.10 U verbindt zich ertoe om geen stappen te ondernemen om een LivePartners account te openen, waaronder door een aanvraagformulier in te vullen, in naam van een derde partij en u kan ook niet een LivePartners account overdragen, toekennen, verkopen of op een andere manier van de hand doen aan om het even welke derde partij.
9.11 Alle banners en links moeten gericht zijn op personen met een leeftijd die hen wettelijk toestaat deel te nemen. Het is verboden om banners of links te plaatsen die gericht zijn op personen jonger dan 18 jaar.

9.12 U erkent dat sommige van onze partners een licentie hebben van de Kansspelcommissie (Operators) en gebonden zijn aan de bepalingen in de Licentievoorwaarden en Praktijkcode (LCCP) en de volgende licentiedoelstellingen:
- om te voorkomen dat gokken een bron van criminaliteit en/of wanorde is, geassocieerd wordt met criminaliteit of verstoring en/of gebruikt wordt om criminaliteit te ondersteunen;
- ervoor te zorgen dat gokken op een eerlijke en open manier wordt beoefend;
- om kinderen en andere kwetsbare personen te beschermen tegen schade of uitbuiting door gokken.
U gaat ermee akkoord en zorgt ervoor dat wanneer u zich richt op spelers in het Verenigd Koninkrijk uw activiteiten zullen voldoen aan de bovenstaande regelgeving en principes.
We zullen de overeenkomst onmiddellijk beëindigen als we erachter komen dat u zich niet aan deze clausule heeft gehouden.
9.13 U dient zich te houden aan alle wetten die van toepassing zijn, beleid en richtlijnen die wij u via onze Site of anderszins (inclusief per e-mail) hebben meegedeeld met betrekking tot het witwassen van geld, de opbrengsten van misdrijven, privacy, elektronische communicatie en alle relevante wetten en standaardpraktijken in de sector die van toepassing zijn op online marketing, online reclame en de marketing van online goksites. Bovendien, als u zich richt op spelers uit het Verenigd Koninkrijk zult u zich ook houden aan, maar niet beperkt tot:
- de UK Gambling Act 2005;
- Licentievoorwaarden en gedragscodes;
- de UK CAP Code;
- de IGRG-industriecode voor maatschappelijk verantwoorde reclame; en
- de regelgeving inzake privacy en elektronische communicatie.
Camrose Lace Rijlaarzen10011852 Ariat up Ladies Waterproof Insulated Coffee y08nNvwmOP Verder dient u ervoor te zorgen dat alle marketing, reclame en promoties een verwijzing bevatten naar de voorwaarden en bepalingen in overeenstemming met de bepaling van de CAP code, en de LCCP, en de formulering zoals hieronder uiteengezet:
"Begambleaware.org", "18+", "T&C's apply".
We zullen de overeenkomst onmiddellijk beëindigen als we erachter komen dat u zich niet aan deze clausule heeft gehouden.
9.14 U erkent dat onze partners verplicht zijn om te voldoen aan de informatie rapportage en andere verplichtingen die door de relevante autoriteiten zijn vastgesteld (inclusief maar niet beperkt tot de UK Gambling Commission, de Advertising Standards Authority en het Information Commissioner's Office). In deze gevallen gaat u ermee akkoord om onmiddellijk samen te werken en ons de gevraagde informatie te verstrekken of dergelijke informatie voor ons te verkrijgen en/of ons te helpen in de mate die nodig is om dergelijke informatie te achterhalen.
9.15 U zult marketen en verkeer naar de Sites doorverwijzen en bent als enige aansprakelijk voor de inhoud en wijze van dergelijke marketingactiviteiten, die professioneel, correct, rechtmatig en in overeenstemming met alle toepasselijke regelgeving (met inbegrip van wetten of regelgeving met betrekking tot de inhoud en aard van reclame of marketing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Privacy en Elektronische Communicatie (EC-richtlijn) verordeningen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, de Algemene Gegevensbeschermingsverordening (GDPR) en, indien u zich richt op Britse spelers, zult u ook voldoen aan de Data Protection Act 2018 en alle andere gerelateerde wetgeving (onder andere: de CAP-code en de LCCP-code).
9.16 U zult onder geen enkele omstandigheid communicatie sturen naar zelfuitgesloten spelers. Een lijst van zelfuitgesloten spelers is beschikbaar zodra u toegang heeft tot uw account en het is uw verantwoordelijkheid om een dergelijke lijst door te nemen voordat u een marketingcampagne start. We zullen de overeenkomst onmiddellijk beëindigen als we erachter komen dat u zich niet aan deze clausule heeft gehouden.
9.17 U dient een optie "uitschrijven" op te nemen in elke Elektronische Communicatie die u verstuurt, en de uitschrijfmogelijkheid dient uitsluitend gebruikt te worden voor de dienst die door de Affiliate wordt geleverd en mag geen link naar onze Site of een adverteerderssite bevatten. Deze "afmeldfaciliteit" moet te allen tijde functioneel en operationeel zijn. Er zal onder geen enkele omstandigheid marketingmateriaal naar uitgeschreven spelers worden gestuurd. We zullen de overeenkomst onmiddellijk beëindigen als we erachter komen dat u zich niet aan deze clausule hebt gehouden.
9.18 U verbindt zich ertoe alle relevante richtlijnen, wetten en voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik van cookies en/of het gebruik, de verwerking, de opslag en de overdracht van persoonsgegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Algemene Gegevensbeschermingsverordening EU 2016/679 (GDPR), de EU-privacy en de Richtlijn Elektronische Communicatie, of enige uitvoerings- of aanverwante wetgeving van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, in acht te nemen.
9.19 Eindgebruikers moeten via een geschikt privacybeleid of andere passende middelen worden geïnformeerd dat er traceertechnologie op hun harde schijf wordt geïnstalleerd wanneer zij op de links klikken. U biedt deze gebruikers een gemakkelijk te bedienen mogelijkheid om de installatie van een dergelijke traceertechnologie te weigeren.
9.20 Informatie die op uw site wordt geplaatst kan niet lasterlijk of op enige andere wijze illegaal zijn en dit is uw verantwoordelijkheid. Verder dient u LivePartners en de sites volledig schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, schade en kosten (inclusief, zonder beperking, juridische kosten) die direct of indirect voortvloeien uit de ontwikkeling, exploitatie, onderhoud en inhoud van uw site en voor enig verlies of schade geleden door LivePartners en de sites of een van haar groepsmaatschappijen voor schending van de voorwaarden van deze overeenkomst.

10. BETALINGSVOORWAARDEN

10.1 De factuur voor het bedrag van uw commissie moet voor of op de 15e dag van elke maand door ons ontvangen zijn om de betaling voor het einde van de maand te kunnen voldoen. Voor facturen ontvangen na de 15e van maand wordt geen betaalgarantie gegeven voor dezelfde maand. De toegestane betaalmethoden zijn: bankoverschrijving, Neteller, NETELLER, Skrill, Paypal, WebMoney, Entropay en ecoPayz
10.2 Als uw inkomen lager is dan het vereiste minimum om een betaling in gang te zetten dan zal de uitbetaling worden uitgesteld tot de volgende maand en totdat de minimale drempel bereikt is.
10.3 Het minimumbedrag voor betaling via een bankoverschrijving is €250,00.
10.4 Het minimumbedrag voor betaling via PayPal, NETELLER, Skrill, WebMoney of Entropay is €50,00.
10.5 In geval van een foutieve berekening van het omzetpercentage (Revenue Share) behoudt LivePartners zich het recht voor om deze fout op elk gewenst moment te corrigeren en om te veel gedane betalingen door LivePartners in mindering te brengen op toekomstige betalingen die u van LivePartners ontvangt.

11. VOORWAARDEN OM HET CONTRACT TE BEEINDIGEN

Fashion Dames Tas en Diefstalsist Dslong 655779731565 Portemonnee Leer Handtassen Rugzakken Reizen EH9YIWD2

11.1 Dit Contract begint wanneer u uw link maakt op onze site en eindigt wanneer een van beide partijen het beslist. De beëindiging moet schriftelijk gebeuren en gaat onmiddellijk van kracht.
11.2 Na beëindiging van het contract moet u onze banners van uw website verwijderen en alle links deactiveren. Uw rechten voor vergunningen vervallen op dezelfde manier.

12. COMPENSATIE

U zal de naam van LivePartners en zijn directeuren, managers, werknemers en vertegenwoordigers te allen tijde verdedigen en zuiveren van aansprakelijkheid, verlies, schade en kosten, waaronder redelijke juridische kosten die het resultaat zijn of in verband staan met:
(A) Gevallen waarin u in strijd heeft gehandeld met de garantie, vertegenwoordiging of provisie onder deze overeenkomst.
(B) Uw rechten en plichten onder dit contract.
(C) Uw nalatigheid en alle gevallen waarin u schade heeft veroorzaakt door contractbreuk, omissie of ongeoorloofd gebruik van onze banners en links.

13. FRAUDE

In het geval van een frauduleuze transactie of vermoedelijke frauduleuze transactie zoals uiteengezet in Sectie 9.4 en 9.5 gemaakt door een van uw diensten of spelers, behoudt LivePartners zich het recht voor om uw commissie te schorsen en de transactie te annuleren. De verliezen in deze frauduleuze handeling zijn voor rekening van de aangeslotene.

trui Superdry Heren sweater Sweater Gr hoodie DH9IE2

14. RELATIE TUSSEN DE PARTIJEN

14.1 Wij zijn een onafhankelijke partij en zijn niet gebonden aan enig partnerschap, joint venture, filiaal, franchise, verkoopvertegenwoordiging of belangengroep.
14.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor indirecte schade als gevolg van uw deelname aan het affiliatieprogramma. Onze verantwoordelijkheid eindigt nadat wij de betaling hebben voltooid onder dit contract. Uitsluitend de onderdelen van dit contract hebben rechten onder deze overeenkomst. De schades en claims blijven beperkt tot marketingomzet en directe schade. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor mogelijke fouten of storingen in het functioneren van onze websites en eventuele gevolgen van dit soort problemen.
14.3 U erkent dat u dit contract uitvoerig heeft gelezen en accepteert de voorwaarden. Houd er rekening mee dat wij het recht hebben om de inhoud op ieder moment te veranderen

15. VOORWAARDEN VAN HET CONTRACT

15.1 Deze website is toegankelijk vanuit verschillende plaatsen en landen over de hele wereld. Dit betekent niet dat LivePartners garandeert dat de diensten of een deel van de diensten worden aangeboden in de plaats of het land waar u zich bevindt.
15.2 Deze Algemene Voorwaarden omvatten de gehele overeenkomst tussen u en LivePartners betreffende deze website en zijn inhoud. Als er een situatie voorkomt waar het voor LivePartners onmogelijk is om een clausule in dit contract te respecteren, mag dit onder geen enkele omstandigheid gezien worden als annulatie van de clausule in kwestie. Waar een maatregel ongeldig of ontoepasbaar lijkt, zal dit geen effect hebben op de geldigheid of implementatie van de overblijvende maatregelen van dit contract. Alle ongeldige of ontoepasbare clausules zullen vervangen worden door clausules die in overeenstemming zijn met de wet en zo dicht mogelijk bij de ongeldige en onuitvoerbare voorwaarden liggen. Alle processen moeten binnen één (1) jaar beginnen na het indienen van een klacht, of  zij worden als opgegeven worden beschouwd.
15.3 Deze Algemene Voorwaarden zullen geïnterpreteerd worden om te voldoen aan en ter naleving van de Britse wet van kracht, zonder te verwijzen naar zijn conflicten of keuze van wettelijke stipulatie.

16. OVERHEIDSREGELS EN ALGEMEEN

16.1 De geldigheid, constructie en prestatie van deze overeenkomst en enig ander geschil of vordering die hieruit voorkomt uit of mee verbonden is, of zijn onderwerp of formatie (inclusief non-contractuele geschillen of vorderingen) zullen bestuurd worden door en geconstrueerd worden in overeenstemming met de wet van Engeland en Wales.
16.2 Als het voor een of meerdere partijen onmogelijk is om een of meerdere clausules van dit contract op te volgen, dan mogen zij de rest van deze clausules niet negeren. Onze werknemers kunnen de voorwaarden van dit contract niet aanpassen of veranderen.
16.3 Als er sprake is van een breuk of het risico van een breuk met een van de clausules van dit contract, worden de rechten en plichten van de betreffende partijen van toepassing. Deze overeenkomst heeft op geen enkele wijze invloed op onze wettelijke prerogatieven. Deze overeenkomst is bedoeld om ervoor te zorgen dat onze rechten en plichten correct worden toegepast in overeenstemming met de wet.
16.4 Wanneer bepaalde provisies niet toepasbaar of illegaal blijken in een bepaalde situatie, worden de betreffende clausules alleen als ontoepasselijk beschouwd voor dit specifieke geval. De ongeldigheid van een clausule in dit contract maakt de overige clausules in het contract niet ongeldig. Als bepaalde clausules niet worden toegepast, moet hiervoor een schriftelijke verklaring zijn.
16.5 U mag dit contract in geen geval overdragen aan derde partijen zonder vooraf verkregen nadrukkelijke toestemming van LivePartners.
16.6 Iedere clausule van dit contract wordt als effectief en geldig beschouwd op basis van de betreffende wetgeving. Echter, als een clausule als ongeldig, onwettelijk of anderszins nietig wordt beschouwd, of als er geen andere gelijkaardige clausule toepasbaar is, heeft dit geen invloed op of betekent dit geen annulatie van de andere clausules onder dit contract.

17. COMMISSIESTRUCTUUR

Er zijn twee remuneratie opties beschikbaar:
Revenue Share:

Met dit soort Affiliatie ontvangt u Life Time vergoeding op basis van de activiteit van je spelers:

Winter Camel 1837 9m Globalwin Dames Snowboots VSGUzMpqLogo 398 Metallic Saint Low Pump 5 Block Laurent Enkelband Babies Shoe Heel tdxsQhrC
Niveaus Revenue Share
0-5 Eerste Storters per Maand (FTDs) 10%
6-10 Eerste Storters per Maand (FTDs) 15%
11-20 Eerste Storters per Maand (FTDs) 25%
21-50 Eerste Storters per Maand (FTDs) 30%
Meer dan 50 Eerste Storters per Maand (FTDs) 35%

Gepersonaliseerde aanbieding:

OOnze aangeboden commissie zal worden gebaseerd op de evaluatie van uw website en haar potentieel. De formule die wordt gebruikt om uw commissies te berekenen zal worden goedgekeurd door de Customer Management affiliate.
De formule is strikt geldig voor de duur van de aanbieding. Zodra de aanbieding is verstreken zal uw commissie worden aangepast naar de standaard aanbieding, geldig op dat moment.
De negatieve carry-over wordt standaard toegepast op alle commissie aanbiedingen.
Door het downloaden van een van onze banners en het creëren van een link vanuit uw website naar een van onze partner websites, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van deze overeenkomst. 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 31 oktober 2018​

Contactgegevens

mantels N Wit 38 034917 Jassen en hoolywood vmN0w8n
trui Superdry Heren sweater Sweater Gr hoodie DH9IE2
LIVEPARTNERS

483 Green Lanes
London, N13 4BS
United Kingdom

Fringe stof Suede envelop witte koppeling polsbandje Zwart cLq4AS35Rj
Betalingen & rekeningen:

[email protected]

[email protected]

Meisje Telefoon Crossbodybeurs Johnson Telefoongesprek Betsey Cheetah ON8n0wvm
trui Superdry Heren sweater Sweater Gr hoodie DH9IE2
trui Superdry Heren sweater Sweater Gr hoodie DH9IE2 trui Superdry Heren sweater Sweater Gr hoodie DH9IE2